Általános Szerződési Feltételek a Shoptet by Jakub Turský bővítmények használatára vonatkozóan

Bevezető rendelkezések

A szolgáltató:

- Jakub Turský
- ID: 50928775
- Székhely: Majerského 580/14, 96601 Hliník nad Hronom
- E-mail: jakubtursky769@gmail.com

(a továbbiakban Szolgáltató)

A feltételek alapvető jellemzői

 1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit szabályozzák a Shoptet (Shoptet, a.s.) kiegészítőinek használata során.
 2. Ezek a feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött minden szerződés szerves részét képezik.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek, és az esetleges vitás kérdéseket cseh nyelven kell rendezni.
 4. Minden levelezést egymásnak elektronikus levélben, a Felhasználó felhasználói fiókjában szereplő e-mail címre és a Szolgáltató e-mail címére kell eljuttatniuk: jakubtursky769@gmail.com

A szerződés megkötése

 1. A kiegészítés megrendelése szerződést hoz létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 2. Az https://alkalmazasok.shoptet.hu/ weboldalon történő megrendeléskor a felhasználó kijelenti, hogy ismeri a bővítmény működését.
 3. A szolgáltatás kifizetése a Shoptet által kiállított számla alapján történik.

Reklamációk és a szerződéstől való elállás

 1. Szolgáltatási panasz esetén a Felhasználónak a jakubtursky769@gmail.com címre kell írnia egy e-mailt. A Szolgáltató a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz Felhasználó általi kézhezvételétől számított 10 napon belül rendezi, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A Felhasználó elfogadja, hogy a bővítmény üzemeltetését a Szolgáltató szintén egy harmadik fél - a Shoptet - útján biztosítja.
 2. A Felhasználó nem terjeszthet a Szolgáltatóra nézve káros információkat.
 3. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja a Szolgáltató nevét, logóját, domainneveit vagy a Szolgáltató egyéb megjelöléseit.
 4. Az Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megsértése esetén a Szolgáltató letilthatja a Felhasználó hozzáférését a kiegészítőhöz, anélkül, hogy a Felhasználónak anyagi vagy nem anyagi kártérítést fizetne.

Szolgáltatás nyújtása

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a kiegészítő szolgáltatást a Szerződés időtartama alatt a Shoptet érvényes árlistája szerinti fizetős szolgáltatások keretében bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.
 2. A Szolgáltató vállalja, hogy a bizalmas információkat bizalmasan kezeli.
 3. A Szolgáltatónak jogában áll megváltoztatni a feltételeket, amelyről tájékoztatnia kell a Felhasználót.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó kereskedelmi nevét és nevét marketing célokra használhatja.
 5. A Szolgáltató technikai támogatást nyújt a Felhasználónak e-mail formájában. Nem garantálja a támogatás nyújtásának minimális idejét.

A felelősség kizárása

 1. A felhasználó teljes mértékben felelős a kiegészítő használatára vonatkozó döntéséért. A Felhasználó nem jogosult pénzügyi vagy nem pénzügyi kártérítésre az ezen információk használata által okozott sérülések/károk/veszteségek esetén, sem saját maga, sem harmadik fél számára.
 2. A Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a bővítmény üzemeltetése érdekében.

Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 3. A Szolgáltató módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 4. A Felhasználó vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.
 5. A Felhasználó és az Üzemeltető vállalja, hogy minden vitás kérdést első fokon békés úton rendez.

Hlinik nad Hronom, 2021. június 15.